Home » Tech » Currently Reading:

>Core Animation สิ่งใหม่ๆ จาก Apple

June 8, 2007 Tech Comments

>หลายคนเฝ้าติดตามกันอยู่ว่า วันจันทร์นี้เวลาค่ำๆ (ประเทศไทย) ที่งาน WDDC ซึ่งจัดโดย Apple นั้น Steve Jobs จะออกมาพูดอะไรบ้าง สิ่งที่แน่นอนที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ การเปิดตัว iPhone และการเปิดตัว OSX ตัวใหม่ code name ว่า Leopard

Leopard คาดการณ์ว่าจะเข้ามาเปลี่ยนแปลง interface ของ computer ในโลกปัจจุบันให้เป็นสิ่งที่ล้าสมัยและน่าเบื่อกันไปข้างหนึ่งเลย เพราะด้วย feature CORE ANIMATION ที่จะช่วยเสริมความสามารถด้าน animation ให้กับ OSX ตัวใหม่นี้จะทำให้ developer นั้นสามารถเล่นอะไรได้เยอะขึ้นกับ interface บน desktop

ดังตัวอย่างที่จะให้ดูด้านล่างนี้

ด้านล่างนี้คือตัวอย่างของ program ใหม่ที่ชื่อว่า Disco ซึ่งเป็น program สำหรับ burn CD จุดเด่นก็คือขณะที่ program นี้ทำการ burn CD ด้านบนของกรอบ window ก็จะมีควันลอยออกมา ซึ่งหากเราเป่าลมเข้าไปทาง microphone ที่ติดอยู่กับเครื่อง ก็จะทำให้ควันนั้นเหมือนกับว่าถูกลมปากเราพัดออกไปยังงัยอย่างนั้น

ทั้งหมดนี้ก็ต้อง Core Animation ที่ว่าน่ะแหละ ที่จะช่วยเสริมเรื่อง graphic ให้กับ interface ของ mac OSX Leopard

Search This Site:rgb72 on Facebook

คำศัพท์ Internet วันละคำ

ASP (คำที่เกี่ยวข้อง: asp, .net, php, SQL server, mySQL)
– Active Server Pages ภาษาในการเขียน program พัฒนาโดยบริษัท Microsoft ตัว program มีหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูล โดย asp นั้นจะสามารถติดต่อได้กับฐานข้อมูลสองประเภทคือ Microsoft Access และ Microsoft SQL Server

72's Friends

Useful Links

Related Articles: