Home » ทั่วๆไป » Currently Reading:

แนะนำหนังสือ Never Use Pop Up Windows

October 16, 2010 ทั่วๆไป Comments

Never Use Pop Up Windows: And 50 Other Ridiculous Web Rules
ขอบคุณรูปภาพจาก http://www.bispublishers.nl/bookpage.php?id=178

วันก่อนไปเดิน Kinokuniya สาขา Siam Paragon ไปพบหนังสือเล่มเล็กกะทัดรัดแต่มีชื่อน่าสนใจว่า “Never Use Pop Up Windows”

แค่ฟังชื่อก็รู้เลยว่าต้องเป็นหนังสือเกี่ยวข้องกับการทำเว็บไซต์ และเป็นหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับกฎหรือข้อห้ามในการทำเว็บไซต์แน่ๆ

แล้วมันก็ใช่จริงๆ

ชื่อเต็มๆของหนังสือเล่มนี้คือ

Never Use Pop Up Windows and 50 other Ridiculous Web Rules

หนังสือเล่มนี้เป็นการรวม 50 ข้อควรระวังในการใช้ และ ทำเว็บไซต์

นับถือคนที่คิดชื่อหนังสือนะครับ แค่เขียนเป็นประโยคบอกเล่าเท่านี้ ก็ทำให้เราสามารถนึกภาพตามได้อย่างรวดเร็วเลยว่า นี่คือหนังสืออะไร แถมชื่อก็น่าสนใจ ทำให้ต้องหยิบขึ้นมาเปิดอ่าน

ด้านในก็ดี เนื้อหาอ่านง่าย เค้ารวบรวม 50 ข้อแล้วเขียนแยกกันไปในแต่ละหน้า มีคำอธิบายขยายความเพื่อความเข้าใจจริงๆแค่ หนึ่งย่อหน้าเท่านั้น ที่เหลือจะเป็นการคัดลอกคำพูดสำคัญๆ ของคนดัง ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้มาให้ได้อ่านกัน

ผมอ่านจบได้ในเวลาไม่นาน แต่ได้ความรู้พอสมควร นอกจากความรู้แล้วยังได้ซึมซับการออกแบบหนังสือที่ดูเรียบเก๋ และยังมีรูปภาพที่ดูน่าสนใจอีกด้วย

แนะนำหนังสือเล่มนี้ให้ไปลองหยิบอ่านดูเล่นๆได้นะครับ สำหรับรายละเอียดของเข้าไปดูใน Amazon ตาม link นี้
http://www.amazon.com/Never-Use-Pop-Windows-Ridiculous/dp/906369217X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1287168077&sr=8-1

นอกจากนี้ หนังสือในชุดเดียวกันที่เขียนได้ดูน่าสนใจ แต่แตกต่างไปตรงเนื้อหานั่นคือ “Never Use White Type on Black Background” ที่เขียนเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การออกแบบ หรือ “Never Leave the House Naked” ที่พูดถึงแฟชั่นและการแต่งกาย เป็นต้น

Search This Site:rgb72 on Facebook

คำศัพท์ Internet วันละคำ

ASP (คำที่เกี่ยวข้อง: asp, .net, php, SQL server, mySQL)
– Active Server Pages ภาษาในการเขียน program พัฒนาโดยบริษัท Microsoft ตัว program มีหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูล โดย asp นั้นจะสามารถติดต่อได้กับฐานข้อมูลสองประเภทคือ Microsoft Access และ Microsoft SQL Server

72's Friends

Useful Links

Related Articles: