Home » Class / Training » Currently Reading:

บรรยาย “การตลาดล่องหน” ณ ม.ราชภัฏพระนคร

March 4, 2012 Class / Training Comments

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในหัวข้อเรื่อง “การตลาดล่องหน”

การบรรยายในหัวข้อ “การตลาดล่องหน” หรือ invisible marketing พูดถึงการทำการตลาดของสินค้าและห้างร้านต่างๆ กับผู้บริโภค โดยที่ผู้บริโภคไม่รู้ตัว

แบบที่ “รู้ตัว” ก็เช่น การโฆษณาบนหน้าหนังสือพิมพ์ นิตยสารต่างๆ หรือการแจกใบปลิว

แต่แบบ “ไม่รู้ตัว” ที่ว่านี้ เช่่น การโฆษณาโดยใช้ กลิ่น, เสียงเพลง, หรือการนำคนจำนวนมากมาต่อแถว เข้าคิวซื้อสินค้า เพื่อสร้างให้เกิดกระแส เกิดความน่าสนใจ

ห้างร้าน หรือสถานที่อย่างเช่น คาสิโน ก็มีการออกแบบทางเดิน ทางเข้า ทางออก แอบสร้างเส้นทางให้เราเดิน สร้างเส้นทางให้เราเข้าง่าย แต่ออกยาก

เป็นการบรรยายที่จับเอาสิ่งที่เราเห็น สัมผัส และได้ยินอยู่ทุกวัน ตลอดเวลา มาวิเคราะห์ให้เห็นว่า การทำการตลาด ไม่ใช่เพียงแค่ทำโฆษณาทางทีวี หรือ สื่อสิ่งพิมพ์เท่านั้น

โดยรวมแล้วสนุกดีครับ นักศึกษาน่ารักมากๆ ให้ความสนใจดี และบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเป็นกันเอง

ไว้มีโอกาส จะไปบรรยายอีก ^^

Search This Site:rgb72 on Facebook

คำศัพท์ Internet วันละคำ

Adobe
– บริษัทผู้ผลิตและเจ้าของลิขสิทธิ์โปรแกรมชื่อดังที่ใช้ในงาน graphic มากมาย เช่น Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver, Flash, Premiere, After Effect
เว็บไซต์ http://www.adobe.com
— WEB101 by rgb72

72's Friends

Useful Links

Related Articles: